6,321 views

Tin Lành: 45 Phút Quan Trọng Có Thể Thay Đổi Đời Bạn

Huỳnh Christian Timothy

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết
Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
http://www.opendrive.com/files/MV83MDQ3NzIyMV9LYW5ZYV9iNWJi/10241_TinLanh.mp3

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/102_sucuuroivuongquoctroi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t//baigiang_pdf

https://www.amazon.com/clouddrive/share/ILCFtAdPQD4HboCJOPmovCK1xaCvab5dhgwFtjAg6li?ref_=cd_ph_share_link_copy

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Tin Lành Là Gì?

Tin Lành còn được gọi là Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, hoặc Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Dựa trên chính Thánh Kinh, chúng ta biết “Tin Lành” có nghĩa là một tin tức tốt lành, đem lại một sự vui mừng lớn cho muôn dân:

Thiên sứ phán rằng: Đừng sợ gì; vì này, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Rỗi, là Christ, là Chúa” (Thánh Kinh, sách Lu-ca, đoạn 2, từ câu 10 đến câu 11).

Tin tức tốt lành ấy là tin tức về một Đấng Cứu Rỗi, là Christ, là Chúa đã được sinh ra. Tại sao lại gọi Đấng ấy là Đấng Cứu Rỗi, là Christ, là Chúa?

Để trả lời câu hỏi này, trước hết, chúng ta cần phải chấp nhận Thánh Kinh là chân lý và chấp nhận tất cả những gì được Thánh Kinh trình bày về Thiên Chúa, về loài người và hiện trạng của loài người, cho dù chúng ta có hiểu hay không. Có như vậy, chúng ta mới thật sự có câu trả lời về Tin Lành; và sau khi chúng ta đã chấp nhận các lẽ thật ấy, thì Đức Thánh Linh là thân vị Thiên Chúa hành động trong lòng người, sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ mọi sự.

Trong thực tế của cuộc sống, chúng ta vẫn tin rất nhiều điều mà chúng ta hoàn toàn không hiểu biết gì cả, như tin rằng những viên thuốc của các nhà bào chế có thể chữa lành các chứng bệnh của chúng ta, tin rằng chiếc máy bay nặng nề có thể bay trong không khí để đưa chúng ta từ nơi này sang nơi khác… Thế nhưng, khi đối diện với Thánh Kinh, thì nhiều người nói rằng, họ chỉ tin những gì mà họ có thể hiểu được, họ chỉ tin những gì hợp với sự lý luận của họ. Vì thế, nhiều người nói rằng: Làm sao tôi có thể tin rằng, Thánh Kinh là chân lý, Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Thiên Chúa có thật?

Thật ra, ngay từ những trang đầu tiên, Thánh Kinh đã công bố về một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, và công bố Thiên Chúa đã dựng nên loài người giống như Thiên Chúa ,để cai trị đất và muôn vật trên đất. Nếu là một người có tâm trí bình thường, thì người ấy sẽ chấp nhận lời công bố của Thánh Kinh hơn là tin vào thuyết tiến hóa của khoa học. Bởi vì, thuyết tiến hóa của khoa học không chấp nhận một Đấng Tạo Hóa, nhưng cũng không giải thích được nguồn gốc của muôn loài, và cho rằng loài người được tiến hóa từ những tế bào cơ bản nhất, đồng hóa loài người với loài thú, xem loài khỉ là tổ tiên gần nhất của loài người.

Khoa học là môn nghiên cứu thực nghiệm. Khoa học chỉ công nhận những gì có thể thí nghiệm và cho kết quả rõ ràng. Những gì không thể chứng nghiệm thì chỉ là giả thuyết. Giả thuyết có thể đúng mà cũng có thể sai. Cách ngôn có câu: “Sai một ly, đi một dặm!” Nghĩa đen: Lúc khởi đầu đi chệch hướng chỉ một phần ngàn mét thì điểm đến sẽ cách xa mục đích đến nhiều ngàn mét. Nghĩa bóng: Chỉ cần sai trật một chi tiết nhỏ, hậu quả sẽ là một sự sai lầm vô cùng lớn! Khoa học chỉ có các dữ kiện SAU CƠN NƯỚC LỤT để làm nền tảng cho những thí nghiệm, những đo đạc. Trước Cơn Nước Lụt các hằng số, như tỷ lệ thất thoát đồng vị phóng xạ, có thể hoàn toàn khác biệt; ngay cả vận tốc của ánh sáng lúc ban đầu khi vũ trụ được hình thành cũng có thể rất khác xa với vận tốc hiện tại. Vì thế, khoa học chỉ có giá trị tương đối, nghĩa là chỉ có thể đúng về một số thực nghiệm trong một phạm vi giới hạn của lịch sử.

Khoa học không thể giúp cho chúng ta biết gì về thế giới thiêng liêng, thế giới của tâm thần, linh hồn; và chắc chắn là khoa học không thể thực nghiệm để chứng minh về sự có thật của một Đấng thiêng liêng: toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ, là Đấng tạo ra muôn loài vạn vật cho một mục đích nhất định.

 • Toàn ái: Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu muôn loài vạn vật và Ngài là nguồn của tình yêu. Vì Ngài là tình yêu nên Thiên Chúa ban cho loài người và các thiên sứ, là những tạo vật thượng đẳng, quyền tự do lựa chọn cùng với trách nhiệm về sự lựa chọn.

 • Toàn thánh: Thiên Chúa là thánh. Ngài riêng biệt và độc lập, khác với muôn loài thọ tạo. Ngài tự có và có mãi. Vì Ngài là thánh nên Thiên Chúa không chấp nhận bất cứ điều gì nghịch lại ý muốn của Ngài. Sự nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa, như Ngài đã bày tỏ trong Thánh Kinh, là tội lỗi.

 • Toàn chính: Thiên Chúa là công chính. Ngài không tây vị một ai. Mọi phán quyết của Ngài là công bình. Vì Ngài là công chính nên Thiên Chúa phải hình phạt tội lỗi.

 • Toàn năng: Thiên Chúa làm được mọi sự. Thiên Chúa có thể làm ra sự ác nhưng Ngài chọn không làm ra sự ác. Vì Ngài là toàn năng nên Thiên Chúa làm tất cả những sự tốt lành cho con dân của Ngài, và không ai có thể chống lại Thiên Chúa mà không bị Ngài đánh hạ.

 • Toàn tri: Thiên Chúa biết hết mọi sự. Vì Ngài là toàn tri nên không có sự gì có thể dấu kín trước Ngài, ngay cả những ý nghĩ kín dấu trong lòng người và cả những việc chưa xảy ra.

 • Toàn tại: Thiên Chúa có mặt khắp nơi, nhưng Ngài không ở trong mọi sự. Ngài chỉ ở trong thân thể của những người thuộc về Ngài. Vì Ngài là toàn tại nên không ai có thể trốn được Thiên Chúa.

 • Toàn thiện: Thiên Chúa không làm ra những sự ác và không chấp nhận những sự ác. Những sự ác là những sự nghịch lại bản tính và ý muốn của Thiên Chúa. Vì Ngài là toàn thiện nên những ai tin cậy Thiên Chúa thì được sống bình an và hạnh phúc trong vương quốc của Ngài.

 • Toàn chân: Thiên Chúa hoàn toàn chân thật, không hề dối trá và không chấp nhận sự dối trá. Vì Ngài là toàn chân nên Thiên Chúa có đến đời đời và Ngài không bao giờ thay đổi; mọi lời hứa của Thiên Chúa đều sẽ được Ngài hoàn thành trong thời điểm Ngài đã định.

 • Toàn mỹ: Thiên Chúa là uy nghi, tốt đẹp, và là nguồn của mọi sự tốt đẹp. Vì Ngài là toàn mỹ nên trong vương quốc của Thiên Chúa mọi sự đều xinh đẹp tuyệt vời.

Vì Thiên Chúa có thật nên Ngài đã tự bày tỏ chính Ngài cho loài người. Danh xưng Thiên Chúa có nghĩa là Đấng ngự ở trên trời, cai trị muôn loài. Và Thánh Kinh tự nhận Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, là sứ điệp của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Nếu một người không thể chấp nhận trang đầu tiên của Thánh Kinh là chân lý, công bố về một Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người được dựng nên giống như Thiên Chúa, để cai trị đất và muôn vật trên đất, thì người ấy không cần phải đọc những trang còn lại của Thánh Kinh, và cũng không cần phải tìm hiểu về Tin Lành.

Thánh Kinh cho chúng ta biết, Thiên Chúa dựng nên một thế giới tốt đẹp, rồi Ngài dựng nên loài người, để loài người vui hưởng và cai trị công trình sáng tạo của Ngài trên đất. Thiên Chúa dựng nên loài người giống như Ngài, nghĩa là:

 • Loài người có một thân thể vật chất, gọi là xác thịt, như Thiên Chúa có thân thể xác thịt, khi Ngài chọn xuất hiện trong thế giới vật chất, qua con người mang tên Jesus.

 • Loài người có một thân thể thiêng liêng, gọi là tâm thần, như Thiên Chúa ở trong thể thần linh. Nhờ có thân thể thiêng liêng mà loài người nhận biết Thiên Chúa và tương giao với Ngài, cùng với thế giới thiêng liêng.

 • Loài người linh hồn, tức là một thực thể sống động ở trong thân thể thiêng liêng và thân thể vật chất, biết quan sát, biết cảm xúc, biết lý luận, và hoàn toàn có ý chí tự do để quyết định.

Thiên Chúa ban cho loài người vui hưởng công trình sáng tạo của Ngài, và Ngài ban cho loài người quyền cai trị đất cùng muôn vật trên đất. Nhưng Ngài cũng ban cho loài người sự tự do để vâng phục Ngài hoặc chống nghịch Ngài. Thiên Chúa không muốn dùng quyền tể trị của Ngài để bắt ép loài người phải vâng phục Ngài, yêu kính Ngài, thờ phượng Ngài. Thiên Chúa muốn loài người tự nguyện vâng phục, yêu kính, và thờ phượng Ngài. Đó là sự chân thật của tình yêu. Tiếc thay, loài người đã chọn không vâng phục Thiên Chúa. Sự không vâng phục Thiên Chúa được Thánh Kinh gọi là tội lỗi.

Chỉ cần một hành động không vâng lời Thiên Chúa, đã chứng tỏ loài người không thật sự yêu kính Thiên Chúa, không thật sự tin cậy Thiên Chúa, không có lòng vâng phục Thiên Chúa. Và, kể từ khi loài người chọn không vâng lời Thiên Chúa, thì sự bội nghịch đó trở thành bản tính của loài người và lưu truyền cho mỗi một người được sinh ra trong thế gian. Thánh Kinh gọi đó là bản tính tội.

Bản tính tội khiến cho loài người luôn nghĩ đến và làm ra những sự chống nghịch Thiên Chúa, dầu biết rằng, hậu quả của sự phạm tội là sự chết. Chính Thiên Chúa đã đặt để vào trong lương tâm của loài người tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài, để làm nguyên tắc sống cho loài người. Thánh Kinh, sách Rô-ma, đoạn 1, từ câu 18 đến câu 32 chép:

18 Nhưng cơn giận của Thiên Chúa từ trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và không công bình của loài người, của những kẻ dùng sự không công bình mà cầm giữ lẽ thật.

19 Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ

20 những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính đời đời của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình.

21 Bởi vì họ được hiểu biết Đức Chúa Trời, mà họ không tôn vinh Ngài như Thiên Chúa. Họ cũng không tạ ơn Ngài. Nhưng họ ngu dại trong những ý tưởng của họ, và lòng ngu dốt của họ thì tối tăm.

22 Họ tự xưng là khôn ngoan, họ trở nên ngu dại.

23 Họ đã đổi sự vinh quang không hư mất của Đức Chúa Trời cho hình tượng hay hư nát được làm giống như hình ảnh của loài người, của các loài chim, của các loài thú, và của các loài côn trùng.

24 Vậy nên, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho những sự ô uế theo lòng ham muốn của họ, mà họ tự làm nhục thân thể lẫn nhau,

25 Họ đã đổi sự chân thật của Đức Chúa Trời cho sự dối trá. Họ đã thờ phượng và hầu việc loài tạo vật thế cho Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng tôn vinh đời đời! A-men! [“A-men” có nghĩa là “thật như vậy!”]

26 Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho những khát vọng của sự xấu hổ. Những phụ nữ của họ đã đổi sự quan hệ tính dục tự nhiên cho sự nghịch với tự nhiên.

27 Những người đàn ông cũng vậy, họ đã bỏ cách tự nhiên quan hệ tính dục của người đàn bà mà un đốt khát vọng của họ với lẫn nhau. Những người đàn ông với những người đàn ông, họ làm ra sự xấu hổ. Họ nhận lãnh trong chính họ sự báo ứng xứng đáng với lầm lỗi của họ.

28 Vì họ chẳng thử nghiệm để nắm giữ Đức Chúa Trời trong tri thức nên Đức Chúa Trời bỏ mặc họ cho tâm trí trụy lạc để làm ra những sự không xứng đáng.

29 Họ đầy dẫy mọi sự không công bình: tà dâm, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa sự ganh tỵ, tội giết người, cãi lẫy, lường gạt, thói tật xấu; là những kẻ gièm chê,

30 hay nói xấu, thù ghét Thiên Chúa; là những kẻ xấc xược, kiêu ngạo; là những kẻ khoe khoang; là những kẻ phát minh ra những sự dữ: những sự không vâng lời cha mẹ,

31 thiếu hiểu biết, phạm giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không đáng tin, không có lòng thương xót.

32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Nhiều người cứ buông mình, chiều theo những sự ham muốn bất chính, sống theo thú vui tội lỗi mà không cần biết đến ngày mai. Một số người muốn thoát ra khỏi nếp sống tội lỗi, nhưng không một người nào có thể tự cứu lấy mình. Biết bao nhiêu tư tưởng triết học, biết bao nhiêu tôn giáo kêu gọi loài người làm lành, lánh dữ, làm thiện, tránh ác… nhưng không một tư tưởng triết học nào, không một tôn giáo nào có thể giúp cho loài người ngưng phạm tội. Bởi vì, loài người đã trở thành nô lệ của tội lỗi. Mà dẫu cho có triết lý nào hay tôn giáo nào có thể khiến cho loài người ngưng phạm tội, thì cũng không có gì có thể khiến cho loài người được thoát khỏi hình phạt của những tội đã phạm trước đó.

Theo Thánh Kinh, hình phạt của tội lỗi là sự chết. Sự chết được nói đến ở đây là sự chết về thuộc thể của thân thể xác thịt lẫn sự chết về thuộc linh của tâm thần và linh hồn, chia làm hai giai đoạn, gọi là sự chết thứ nhất và sự chết thứ nhì.

Sự chết về thuộc thể là linh hồn cùng tâm thần phân rẽ khỏi thân thể xác thịt; thân thể xác thịt tan rã, trở về cùng bụi đất, là chất liệu mà Thiên Chúa đã dùng để tạo nên thân thể xác thịt của loài người, để chờ ngày được sống lại; tâm thần trở về cùng Thiên Chúa là Đấng đã ban nó ra; linh hồn vào trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại, để bị Thiên Chúa phán xét trong xác thịt về mọi việc đã làm ra.

Sự chết về thuộc linh là sự linh hồn và tâm thần phân rẽ khỏi sự tương giao với Thiên Chúa, không còn nhận được ơn phước từ Thiên Chúa, không còn được ở trong sự hiểu biết Ngài và vui hưởng Ngài.

Giai đoạn thứ nhất của sự chết là giai đoạn tạm thời: Linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi sự tương giao với Thiên Chúa vì phạm tội, nhưng bởi ân điển, tức là ơn thương xót, của Thiên Chúa, Ngài ban cho loài người cơ hội để ăn năn tội, tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài, để được thoát khỏi sự chết thuộc linh và nhận được sự sống lại vinh quang của thân thể xác thịt, được vào trong Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời. Cơ hội này chỉ hiệu lực khi thân thể xác thịt chưa bị chết, tức chưa bị phân rẽ với tâm thần và linh hồn. Sự chết của thân thể xác thịt kết thúc giai đoạn thứ nhất của sự chết.

Giai đoạn thứ nhì của sự chết sẽ kéo dài mãi mãi: Thân thể xác thịt sẽ sống lại, tái hợp với linh hồn và ra trước toà phán xét chung cuộc của Thiên Chúa, để chịu phán xét về mỗi việc làm, rồi chịu khổ đời đời trong hỏa ngục vì những tội lỗi đã làm ra. Hỏa ngục là nơi đời đời giam giữ và hình phạt các thiên sứ chống nghịch Thiên Chúa cùng những người không tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Hình phạt sẽ tương ứng với tội lỗi của mỗi thiên sứ và mỗi người, nhưng tất cả đều sẽ bị đời đời phân rẽ khỏi tình yêu và năng lực cứu rỗi của Thiên Chúa:

Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài” (Thánh Kinh, sách II Tê-sa-lô-ni-ca, đoạn 1, câu 9).

Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa. Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy. Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm. Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ nhì. Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.” (Thánh Kinh, sách Khải Huyền, đoạn 20, từ câu 11 đến câu 15).

Chính vì hiện trạng bị hư mất của loài người mà loài người cần được cứu rỗi. Sự cứu rỗi mà Thánh Kinh nói đến là sự được giải cứu ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Sức mạnh của tội lỗi là bản tính ưa thích tội, nghĩ đến tội, và làm ra tội trong mỗi một người. Hậu quả của tội lỗi là đời đời chịu hình phạt trong hỏa ngục. Sự cứu rỗi chỉ có thể đến từ Thiên Chúa.

 • Thiên Chúa là thiện, cho nên, bất cứ điều gì chống nghịch Thiên Chúa thì điều ấy đương nhiên là sự ác. Thánh Kinh gọi tất cả những sự ác là tội lỗi.

 • Thiên Chúa là thánh khiết, cho nên, Ngài không chấp nhận bất cứ một tội lỗi nào, cho dù chỉ là một lời nói dối, một ý tưởng tà dâm.

 • Thiên Chúa là công chính, cho nên, Ngài phải hình phạt những kẻ có tội.

Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng chính là tình yêu và là nguồn của tình yêu, nên “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (Thánh Kinh, sách I Ti-mô-thê, đoạn 2, câu 4). Vì thế, Ngài đã ban cho loài người cơ hội được cứu rỗi ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.

Thánh Kinh cho chúng ta biết, chỉ có một Thiên Chúa bao gồm ba thân vị, mà Thánh Kinh gọi là: Đức Cha, còn gọi là Đức Chúa Trời; Đức Con, còn gọi là Đức Chúa Jesus; và Đức Thánh Linh, còn gọi là Đấng Thần Linh.

Đức Cha là thân vị Thiên Chúa tiêu biểu cho ý chí của Thiên Chúa. Ngài thể hiện ý muốn của Thiên Chúa trên muôn loài. Đức Con là thân vị Thiên Chúa tiêu biểu cho lời phán của Thiên Chúa. Ngài thể hiện mọi ý muốn của Thiên Chúa qua lời phán và hành động. Đức Thánh Linh là thân vị Thiên Chúa tiêu biểu cho sự sống và năng lực của Thiên Chúa. Ngài thể hiện sự sống và năng lực của Thiên Chúa bởi sự ban phát sự sống cho muôn loài và bảo tồn muôn loài.

Để cứu rỗi loài người, Đức Con đã theo thánh ý của Đức Cha, bởi năng lực của Đức Thánh Linh, mà nhập thế làm người, mang tên Jesus, để gánh thay hình phạt tội lỗi cho toàn thể nhân loại:

Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ Jesus đã có, Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên ở trong hình dạng loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Thánh Kinh, sách Phi-líp, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 8).

Và Ngài là của lễ chuộc những tội lỗi của chúng ta; không chỉ của chúng ta thôi đâu, mà còn của cả thế gian nữa.” (Thánh Kinh, sách I Giăng, đoạn 2, câu 2).

Tội lỗi của toàn thể loài người đã bị hình phạt trên thân thể của Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus đã chịu khổ, chịu nhục, chịu đóng đinh, và chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Vì thế, ai tin nhận rằng, Đức Chúa Jesus đã chết chuộc tội cho mình, thì người ấy không còn trách nhiệm về tội lỗi của mình nữa. Người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, vì đã tin nhận sự Đức Chúa Jesus gánh nhận hình phạt của tội lỗi thay cho mình.

Tuy nhiên, tin nhận Đức Chúa Jesus gánh thay hình phạt tội lỗi của mình chưa đủ, một người còn phải tin rằng Đức Chúa Jesus chính là Thiên Chúa thành người. Vì nếu Đức Chúa Jesus chỉ là một người, thì Ngài chỉ có thể chết thay cho một người mà thôi. Đức Chúa Jesus phải vừa hoàn toàn là người trong xác thịt, vừa là Thiên Chúa trong thần linh thì Ngài mới có thể gánh thay hình phạt cho tất cả mọi người trong thế gian. Chỉ có Thiên Chúa vô hạn mới có thể chết thay cho tất cả mọi người. Chỉ có trở nên loài người Thiên Chúa mới có thể chết. Và chỉ có chịu khổ, chịu nhục, chịu chết trong thân thể xác thịt yếu đuối của loài người mà án phạt mới được thi hành một cách công bình.

Sự cứu rỗi của Thiên Chúa không dừng lại ở sự tha tội, tức là sự làm cho người có tội không còn phải chịu trách nhiệm và hậu quả của những việc làm tội lỗi của người ấy; mà còn làm cho người ấy được sạch tội, tức là sạch bản tính tội, làm sạch khuynh hướng ưa thích tội, suy nghĩ tội, và làm ra tội; đồng thời, ban cho người được cứu năng lực của chính Thiên Chúa, gọi là thánh linh, để người ấy có thể sống một đời sống thánh khiết theo thánh ý của Thiên Chúa.

Sự cứu rỗi của Thiên Chúa:

 • Khiến cho người tin nhận được thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, tức là được Đức Chúa Trời tha tội.

 • Khiến cho người tin nhận được sạch bản tính tội, tức là được máu của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội.

 • Khiến cho người tin nhận được nhúng chìm trong năng lực của Thiên Chúa để sống một đời sống mới thánh khiết, tức là được Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh.

Vì thế, sự nhập thế làm người của Thiên Chúa là một TIN LÀNH. Vì nhờ đó mà loài người được cơ hội nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.

Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, từ ngữ “euaggelion” phiên âm /du-on-ghê-li-on/ [1] có nghĩa là “tin tức tốt lành” và được dịch sang tiếng Việt rất chính xác là “Tin Lành.” Người công Giáo dịch là Tin Mừng, cũng có người dịch sang Hán Việt là Phúc Âm. Tin lành có nghĩa tương tự như phúc âm, nhưng khác với tin mừng:

 • Tin lành: tin tức tốt lành đem lại sự vui mừng và phước hạnh.

 • Phúc âm: Phúc là phước; âm là tin tức. Phúc âm là tin tức mang lại sự phước hạnh.

 • Tin mừng: tin tức đem lại sự vui mừng nhưng không hẳn là một tin lành. Thí dụ: Một người phạm pháp đang chờ ngày ra tòa, bỗng nhiên nhận được tin, nhân chứng duy nhất có thể đưa ra lời chứng về sự phạm pháp của người ấy đã đột nhiên qua đời. Quan tòa không có chứng cớ để buộc tội, nên phải trả tự do cho người ấy. Đối với kẻ phạm pháp, ấy là một tin mừng, nhưng chắc chắn ấy không phải là một tin tức tốt lành cho xã hội.

Mặc dầu Thiên Chúa nhập thế làm người, sinh ra giữa lòng dân tộc I-sơ-ra-ên, nhưng sự cứu rỗi mà Ngài mang đến là cho toàn thể nhân loại. Vì thế, lời báo tin của thiên sứ trong đêm Ngài giáng sinh đã nhấn mạnh đến sự kiện: “một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.”

Thiên Chúa nhập thế làm người được gọi là Đấng Cứu Rỗi, có nghĩa là loài người không thể tìm sự cứu rỗi ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi từ ai khác. Không một giáo chủ tôn giáo nào, không một phương pháp tu tập nào, không một thần linh nào khác ngoài Đấng Thiên Chúa đã nhập thế làm người, mang tên Jesus, có thể mang sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Thánh Kinh ghi rõ:

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Thánh Kinh, sách Công Vụ Các Sứ Đồ, đoạn 4, câu 12).

JESUS có nghĩa là: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi!” Thật vậy, chỉ có Đấng Thiên Chúa tự có và có mãi, mới có thẩm quyền và năng lực cứu rỗi những ai đã phạm tội nghịch lại Ngài. Tại sao chúng ta phạm tội nghịch lại Thiên Chúa mà lại đi tìm sự cứu rỗi từ một ai khác ngoài Thiên Chúa?

CHRIST là một danh hiệu có nghĩa là: “Đấng Được Xức Dầu.” Nghĩa đen là người được Thiên Chúa chọn và xức dầu để làm vua, tiên tri, hoặc thầy tế lễ. Khi được dùng cho Đức Chúa Jesus thì dịch là “Đấng Được Xức Dầu.”

Thời xưa, hình thức xức dầu tiêu biểu cho người được xức dầu đã được Đức Chúa Trời chọn và ban cho một trong các chức vụ: thầy tế lễ, tiên tri, hoặc vua. Dầu là dầu ô-li-ve tinh khiết, tiêu biểu cho thánh linh, là năng lực từ Thiên Chúa, được tuôn đổ trên đầu của người được xức, cho chảy tràn khắp thân người. Thời Thiên Chúa nhập thế làm người không còn hình thức xức dầu theo nghĩa đen nhưng chính thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên người được chọn. Đức Chúa Jesus trong địa vị của Đấng Được Xức Dầu, tức Đấng Christ, cùng một lúc nhận lãnh ba chức vụ từ Đức Chúa Trời. Trong chức vụ tiên tri, Ngài rao giảng về Đức Chúa Trời và Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Trong chức vụ thầy tế lễ, Ngài dâng chính mạng sống mình để chuộc tội cho nhân loại. Trong chức vụ vua, Ngài hiện cai trị trong lòng những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ là Vua của các vua và Chúa của các chúa, cai trị trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời.

CHÚA là toàn quyền làm chủ trong mọi sự. Sự toàn quyền này chỉ thuộc về Thiên Chúa. Cả ba thân vị của Thiên Chúa: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus Christ, và Đức Thánh Linh đều là Chúa.

Đấng Cứu Rỗi, là Christ, là Chúa:” Có nghĩa là Đấng Cứu Rỗi đã đến để công bố sự cứu rỗi, thi hành sự cứu rỗi, thu hoạch kết quả của sự cứu rỗi, và chỉ một mình Ngài có thẩm quyền trong mọi sự ấy.

Người tin nhận Tin Lành là người:

 • Nhận biết mình là tội nhân, mà tội đầu tiên là tội không thờ phượng Thiên Chúa.

 • Muốn được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, tức là không muốn cứ sống trong tội và không muốn sẽ bị hư mất, chịu khổ đời đời trong hỏa ngục.

 • Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Người ấy không cần phải làm gì hết, mà chỉ cần thật lòng ăn năn, muốn từ bỏ tội, và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Người ấy chỉ cần thưa với Chúa:

Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ, con là một người có tội, con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. A-men!

A-men! Có nghĩa là “Thật như vậy!

Lập tức người ấy được Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời tha tội, được Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể và ban cho thánh linh để hiểu biết Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, và để có năng lực sống một đời sống mới trong Đức Chúa Jesus Christ.

Bước kế tiếp, người ấy cần vâng theo lời Đức Chúa Jesus Christ dạy, chịu báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa, bắt đầu đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo; rồi sốt sắng tham dự các buổi nhóm hiệp với Hội Thánh của Chúa, là những anh chị em cùng tin nhận Tin Lành như mình và cùng sống theo Lời Chúa, để thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa.

Chịu báp-tem là một nghi thức chịu dìm hoàn toàn thân thể xuống khỏi mặt nước, tiêu biểu cho sự chịu chết con người cũ tội lỗi, dưới án phạt của Thiên Chúa. Khi ra khỏi nước là sống lại một con người mới trong tình yêu và năng lực của Thiên Chúa. Chịu báp-tem còn có nghĩa là đồng chết đi và đồng sống lại với Đức Chúa Jesus. Xin đọc bài ý nghĩa về sự báp tem và cách thức chịu báp-tem [2].

Tin Lành không phải là “Đạo Tin Lành.” “Đạo Tin Lành” là các tổ chức tôn giáo với các nơi nhóm họp gọi là nhà thờ, mà sự giảng dạy của họ sai trật với Thánh Kinh.

Tin Lành là tin tức tốt lành về sự cứu rỗi Thiên Chúa ban cho loài người, qua sự Thiên Chúa nhập thế làm người để gánh thay hình phạt tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Người tin nhận Tin Lành là người tin và sống theo Thánh Kinh, không hề gia nhập một tổ chức tôn giáo nào hết. Người ấy đương nhiên thuộc về Hội Thánh của Chúa.

Người thật sự tin nhận Tin Lành sẽ không tham dự những sinh hoạt của các giáo hội mang danh là “Đạo Tin Lành.” Đã biết các giáo hội ấy giảng dạy không đúng Lời Chúa, không vâng giữ các điều răn của Chúa, và đầy những sự giả hình, thì tại sao lại tốn thời gian, công sức, và tiền bạc cho họ?

Đối với những người đang sinh hoạt trong các giáo hội mang danh là Đạo Tin Lành, chúng ta là những người thật sự tin nhận Tin Lành, chỉ có thể trình bày cho họ ý nghĩa chân thật của Tin Lành bằng cách đưa cho họ đọc bài viết này; rồi để cho họ tự quyết định. Nếu họ thật sự tin nhận Tin Lành thì họ sẽ bước ra khỏi các giáo hội. Nếu họ lưu luyến ở lại các giáo hội thì rõ ràng là họ chưa tin nhận Tin Lành thuần khiết của Thánh Kinh. Họ đang tin theo cái mà Thánh Kinh gọi là: “một tin lành khác,” mà thật ra, chẳng có tin lành nào khác (Thánh Kinh, sách Ga-la-ti, đoạn 1, từ câu 6 đến câu 7). Tin Lành chỉ có một. Hoặc là Tin Lành hoặc không phải là Tin Lành. Đối với những người vẫn chọn ở lại với các giáo hội, chúng ta không thể thông công với họ. Vì họ đã được biết lẽ thật mà không tin nhận lẽ thật, lại tiếp tục tin nhận những sự truyền khẩu của loài người. Hãy từ giã họ và dành thời gian mà đem lẽ thật đến cho những người khác.

Nhưng, hỡi anh chị em yêu dấu, hãy tự lập trên đức tin rất thánh của mình, cầu nguyện trong thánh linh, Hãy giữ chính mình anh chị em trong tình yêu của Thiên Chúa, trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy cảm thông đối với một số người. Hãy phân biệt. [Phân biệt người yếu đuối với người cố tình sống trong tội.] Và, với những kẻ khác hãy cứu họ với lòng sợ hãi, kéo họ ra khỏi lửa; ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.” (Thánh Kinh, sách Giu-đe, từ câu 20 đến câu 23).

Câu hỏi dành cho những ai chưa bao giờ tin nhận Tin Lành: Bạn có muốn thoát ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, để quay về với địa vị làm con của Thiên Chúa hay không? Bạn có muốn nhận được sự sống lại và sự sống đời đời hạnh phúc trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời hay không? Nếu bạn muốn, thì hãy tin nhận Tin Lành. Nếu bạn không muốn, thì chúng tôi không có gì để nói thêm với bạn.

Câu hỏi dành cho những ai đang theo Đạo Tin Lành: Bạn đã nghe biết ý nghĩa thật sự của Tin Lành và thế nào là tin nhận Tin Lành. Bạn có muốn từ bỏ Đạo Tin Lành để tin nhận Tin Lành chân thật của Đức Chúa Jesus Christ hay không? Nếu bạn muốn, thì hãy thực hiện ngay hôm nay. Nếu bạn không muốn, thì chúng tôi cũng không có gì để nói thêm với bạn. Có thể, đây là lời kêu gọi cuối cùng của Chúa dành cho bạn, trước khi Ngài làm bạn cứng lòng hoặc cất đi mạng sống của bạn.

Lời chúc dành cho những ai đã tin nhận Tin Lành và đang sống trong Tin Lành: Kính thưa quý anh chị em trong Chúa. Chúng tôi kính chúc quý anh chị em ngày càng hiểu biết Lời Chúa càng hơn, ngày càng kinh nghiệm tình yêu và quyền năng của Chúa càng hơn. Chúng tôi kính chúc quý anh chị em được vững vàng trong đức tin, được thánh khiết không chỗ trách được cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng ta hiện ra và khiến cho chúng ta trở nên trọn vẹn như chính Ngài là trọn vẹn. A-men!

Nếu sau khi đọc bài này, bạn thật lòng ăn năn tội và tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, xin bạn liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email tại đây:

http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=30

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những điều căn bản cần biết khi mới đến với Chúa. Mời bạn ghé thăm các web site sau đây để đọc, nghe các bài giảng:

www.timhieutinlanh.net

www.timhieuthanhkinh.net

www.kytanthe.net.

Bạn hãy sao chép bài viết và âm thanh của bài giảng này ra thật nhiều, trao tặng cho nhiều người, để họ cũng được biết về Tin Lành và tin nhận Tin Lành, như bạn. Đó là điều Chúa giao phó cho những ai tin nhận Ngài. Bạn hãy bắt đầu đọc Thánh Kinh là lời của Chúa. Bạn có thể đọc trên mạng: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible và cũng có thể tìm mua một cuốn Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống (Bản dịch 1926, còn gọi là Bản Dịch Phan Khôi). Các bản dịch khác không tốt bằng Bản Dịch Truyền Thống này. Chúng tôi đang tiến hành hiệu đính bản dịch này; mong rằng sẽ có thể phát hành vào năm 2016 với tên gọi: Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch 2016.

Phần âm thanh của bài giảng này có thể tải xuống từ một trong các nối mạng dưới đây:

https://od.lk/d/MV8xMTUxNzU3MjRf/10241_TinLanh.mp3

http://www.mediafire.com/listen/z2dmgl3j6ctxl7w/10241_TinLanh.mp3

https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/102_sucuuroivuongquoctroi

Bài viết dạng pdf “10241_TinLanh” có thể tải xuống từ một trong các nối mạng dưới đây:

https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t//baigiang_pdf

https://www.amazon.com/clouddrive/share/ILCFtAdPQD4HboCJOPmovCK1xaCvab5dhgwFtjAg6li?ref_=cd_ph_share_link_copy

 

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

01/11/2014

 

Ghi Chú

[1] https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2098

[2] http://www.timhieutinlanh.net/?p=250

[3] http://timhieuthanhkinh.net/?p=254

Quý bạn đọc có thể vào trang web sau đây để đọc và nghe những bài liệt kê trên trang web về những lẽ thật căn bản của Thánh Kinh: http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=734

Share This:

Comments are closed.

6,321 views