6,209 views

Ý Chúa và Sự Lựa Chọn của Chúng Ta

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE4MTc4X0NuMXN5

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Phần âm thanh có nhiều chi tiết hơn phần bài viết
Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Nếu Đức Chúa Trời đã có một chương trình và mục đích cho mỗi một con dân Chúa, vậy thì, tại sao chúng ta không yên lặng chờ đợi ý Chúa sẽ tỏ ra cho chúng ta và chờ đợi Ngài làm cho hoàn thành ý muốn đó trên đời sống của chúng ta, mà chúng ta phải cầu nguyện để biết Chúa muốn gì cho chúng ta?

Trước hết, chúng ta cần nhận thức rằng, ý Chúa đối với toàn thể nhân loại hoặc dành riêng cho mỗi người là một ý định đời đời. Nghĩa là, từ đời đời Chúa đã có một chương trình và ý định cho loài người nói chung và cho mỗi người nói riêng. Chương trình và ý định đó sẽ không bao giờ thay đổi. Kế tiếp, chúng ta phải nhận thức rằng, Chúa cho phép chúng ta được tự do tương tác với chương trình và ý định mà Ngài đã định sẵn cho chúng ta. “Tương tác” có nghĩa là cùng nhau làm việc, cùng nhau tác động lên một sự việc để đạt đến một mục đích. Về phần Đức Chúa Trời, Ngài đã định sẵn cho chúng ta hai kết quả: (1) Sống đời đời trong hạnh phúc với Ngài nếu chúng ta hết lòng tin cậy và vâng phục Ngài. (2) Bị đời đời phân cách khỏi Ngài, chịu khổ trong hỏa ngục, nếu chúng ta không hết lòng tin cậy và vâng phục Ngài.

Vì sự nhiễm tội và phạm tội của chúng ta mà mỗi người đều ở trong kết quả (2) sau khi qua khỏi cuộc đời hiện tại. Nhiễm tội là mang bản tính ưa thích phạm tội lưu truyền từ tổ phụ của loài người là A-đam. Phạm tội là làm ra những điều nghịch lại với các điều răn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời yêu thương loài người nên Ngài đã ban cho loài người sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Hễ ai muốn thoát khỏi kết quả (2) thì phải thật lòng từ bỏ tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Hễ ai chịu từ bỏ tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ dùng máu của Ngài rửa cho sạch tội, được Đức Thánh Linh làm mới lại tâm thần, linh hồn (Thánh Kinh gọi là tái sinh) và ban cho năng lực của Đức Chúa Trời. Bởi năng lực ấy (Thánh Kinh gọi là Thánh Linh) mà người đã được tái sinh hoàn toàn thắng được bản tính ưa thích phạm tội, hoàn toàn vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, người đã được tái sinh sẽ đạt được kết quả (1), dẫn đến sự thân thể xác thịt của người ấy sẽ được phục sinh hoặc biến hóa thành một thân thể vinh quang, bất tử.

Tùy theo sự tương tác của chúng ta và Đức Chúa Trời trên chương trình mà Ngài đã định sẵn cho chúng ta mà các cảnh ngộ trong đời sống sẽ xảy ra cho chúng ta. Dù chúng ta chọn sống theo ý riêng, không vâng phục Chúa để đi đến kết quả (2) hay chúng ta chọn sống theo ý Chúa, hoàn toàn vâng phục Ngài để đi đến kết quả (1); thì mỗi tác động của chúng ta đều sẽ được đáp ứng bởi một tác động của Đức Chúa Trời. Mỗi tác động của chúng ta có thể là đẹp ý Chúa hay nghịch lại ý Chúa. Mỗi tác động của Đức Chúa Trời để đáp ứng lại mỗi tác động của chúng ta có thể là phước hay họa.

Mỗi tác động của chúng ta có thể là ý tưởng, lời nói hay hành động. Mỗi tác động của Đức Chúa Trời có thể là sự Ngài phán dạy chúng ta trong tâm thần, bao gồm: cảnh cáo, nhắc nhở, an ủi, khích lệ, hướng dẫn… hay các sự kiện phước hoặc họa. Tất cả đều xảy ra trong từng khoảnh khắc của thời gian trong suốt cuộc sống hiện tại của chúng ta.

Hãy hình dung ra cảnh một người cha dạy cho con chơi cờ tướng. Cha và con luân phiên đi từng nước cờ. Tùy theo sự lựa chọn của người con trong mỗi nước cờ mà người cha sẽ đáp lại một cách thỏa đáng bằng những nước cờ của ông, để giúp cho người con dần dần biết tránh những nước cờ kém và học được những nước cờ cao.

Hãy hình dung ra một trò chơi điện tử. Người kỹ sư thiết kế ra trò chơi đó đã định trước hai cái kết quả dành cho người chơi: (1) Thắng cuộc và (2) thua cuộc. Tuy nhiên, từ khi người chơi bắt đầu cuộc chơi cho đến khi kết quả được hiện ra, thì người chơi hoàn toàn tự do lựa chọn mỗi tác động. Người kỹ sư đoán trước những tác động của người chơi và soạn sẵn các đáp ứng chi tiết tùy theo mỗi tác động của người chơi, để dẫn đến hai kết quả đã định sẵn.

Về phương diện của một đời sống trong Chúa, mặc dù Đức Chúa Trời đã có một chương trình và mục đích cho mỗi chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cần cầu nguyện để xin Chúa bày tỏ cho chúng ta biết ý muốn của Ngài đối với riêng mình. Bởi vì, chúng ta phải tương tác với Đức Chúa Trời trong chương trình và mục đích Ngài đã định sẵn cho chúng ta. Nếu không, chúng ta chỉ là những con người máy.

Lời cầu nguyện của chúng ta có mục đích:

1. Giúp chúng ta luôn nhận biết ý Chúa, tức là giúp chúng ta khám phá chương trình Chúa đã định sẵn cho chúng ta.

2. Giúp chúng ta luôn nhận biết ý muốn của chúng ta đúng hay không đúng với ý Chúa.

3. Giúp cho chúng ta luôn biết nương cậy nơi Chúa để bước đi trong cuộc sống.

4. Để các thiên sứ, ma quỷ, và người ta nhận thấy đức tin và sự trung tín của chúng ta đối với Chúa.

5. Để các thiên sứ, ma quỷ, và người ta nhận thấy Đức Chúa Trời luôn đáp lời cầu xin trong danh Chúa của chúng ta, qua đó, chứng minh năng lực và sự thành tín của Ngài.

6. Để chúng ta luôn tương giao với Chúa trong công tác Chúa giao phó cho chúng ta mà đạt được kết quả tốt nhất. Giả sử như, Chúa là bộ chỉ huy tác chiến, chúng ta là người lính chiến nơi tuyến đầu đối địch với giặc: Người lính luôn giữ liên lạc với bộ chỉ huy để biết phải di chuyển đến những nơi nào, sử dụng những chiến thuật nào, vũ khí nào. Bộ chỉ huy với tất cả các phương tiện về tình báo, chiến lược sẽ giúp điều khiển người lính tránh mọi tổn thất và đạt được chiến thắng.

7. Để tỏ lòng biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa, tôn vinh Chúa trong mọi cảnh ngộ. Đó cũng là sự thờ phượng Chúa.

Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta sẽ làm gì trong cuộc đời này nhưng chúng ta cần cầu nguyện để tìm biết ý Chúa đã định cho chúng ta những gì. Sau đó, chúng ta lại cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ và dẫn dắt khi chúng ta gặp trở ngại trên bước đường đi tới theo ý Chúa. Ma quỷ sẽ luôn luôn gây trở ngại cho chúng ta. Chúa cho phép ma quỷ làm như vậy để chúng ta trưởng thành trong đức tin và trong nhân cách, để sau này đồng trị với Chúa trong vương quốc đời đời của Ngài.

Huỳnh Christian Timothy
24/05/2013

Share This:

Comments are closed.

6,209 views