3,386 views

Ý Nghĩa Các Của Lễ Dâng Lên Thiên Chúa

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
https://www.mediafire.com/view/?hqsj63vc05rri1l
https://www.mediafire.com/view/?tl2z5g38bwur5gs
https://www.mediafire.com/view/?hqsj63vc05rri1l

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Phần âm thanh của bài giảng này được xếp trong CD_Bồi Linh 2014
http://timhieuthanhkinh.net/?page_id=343

Huỳnh Christian Timothy

Share This:

Comments are closed.

3,386 views